Viac informácií Občianske združenie Ars Musica usporiadalo v septembri 2021 interaktívny workshop
BaroCo – stará hudba stále mladá,
na ktorom sa účastníci dozvedeli viac o tom, o čom je historicky poučená interpretácia starej hudby a v čom spočíva práca “starohudobníka”.
Podujatie sa konalo tri dni za sebou v troch mestách - v Bratislave, v Žiline a v Košiciach.
(čítať viac ...)

 

Viac informácií Na svete je nová publikácia z vydavateľstva Ars Musica
Hudobné dejiny Bratislavy
Od stredoveku po rok 1918
.
Ponúka syntetizujúci pohľad na bohatý a mnohotvárny hudobný život mesta od najstarších prameňmi doložených čias až po rok 1918. Kniha je prvým zväzkom plánovanej dvojzväzkovej monografie hudobných dejín Bratislavy od stredoveku po súčasnosť.
(čítať viac ...)