Aktivity

  september 2021
  Interaktívny workshop
  BaroCo – stará hudba stále mladá
Občianske združenie Ars Musica usporiadalo interaktívny workshop BaroCo – stará hudba stále mladá, na ktorom sa účastníci dozvedeli viac o tom, o čom je historicky poučená interpretácia starej hudby a v čom spočíva práca “starohudobníka”. Na zaujímavej ceste tajomstvami barokovej a ranoklasicistickej hudby ich so svojimi dobovými hudobnými nástrojmi sprevádzali absolventi a študenti tohto odboru na prestížnych európskych školách:
Dorota Matejová (priečna flauta)
Ľubica Paurová (čembalo)
Michal Raitmajer (viola da gamba)
Adam Štefunko (čembalo)
Viktor Tomek (husle).
Podujatie sa konalo tri dni za sebou na troch miestach:
 • Bratislava, 7. septembra 2021, Konzervatórium, Tolstého 11, začiatok o 13:00 hod.
 • Žilina, 8. septembra 2021, Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, začiatok o 10:00 hod.
 • Košice, 9. septembra 2021, Konzervatórium, Timonova 2, začiatok o 13:00 hod.
Podujatie organizačne a dramaturgicky pripravil Adam Štefunko.


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia,
hlavný partner projektu.

 

Čo bolo obsahom workshopov? To sa môžete dozvedieť z týchto videí:

Video   lekcia 1: Historické ladenia

Video   lekcia 2: Afektová teória

Video   lekcia 3: Barokové tance

Video   lekcia 4: Ornamentácia

Video   lekcia 5: Improvizácia

  december 2020
  Jana Kalinayová-Bartová a kolektív:
  Hudobné dejiny Bratislavy. Od stredoveku po rok 1918
Vydavateľstvo Ars Musica vydalo reprezentatívnu publikáciu – Hudobné dejiny Bratislavy. Od stredoveku po rok 1918. Publikácia ponúka syntetizujúci pohľad na bohatý a mnohotvárny hudobný život mesta od najstarších prameňmi doložených čias až po rok 1918. Kniha je prvým zväzkom plánovanej dvojzväzkovej monografie hudobných dejín Bratislavy od stredoveku po súčasnosť. Podoby hudobného života mesta tu možno sledovať v časovej postupnosti a zároveň v rámci širokého spektra tematických okruhov, zahrnujúcich stredoveký liturgický spev i svetskú hudbu, hudbu v prostredí cirkevných inštitúcií – farských kostolov a chrámov reholí, hudbu počas korunovácií, pôsobenie šľachtických hudobných kapiel, hudobnej školy, nototlačiarske a hudobnovydavateľské aktivity, hudobno-spolkovú činnosť, formy verejného hudobného života, hudbu v Mestskom divadle, hudobné nástrojárstvo a ďalšie témy. Hudobná kultúra mesta sa čitateľovi odvíja prostredníctvom objasňovania úlohy a prínosu inštitúcií a ťažiskových hudobných osobností v kompozičnej, interpretačnej, organizátorskej, pedagogickej a ďalších oblastiach. Pozornosť je venovaná aj slávnym rodákom a ich miestu v hudobnej kultúre nasledujúcich generácií obyvateľov mesta. Rozsiahly text je sprevádzaný bohatou obrazovou dokumentáciou, viaceré z takmer 200 vyobrazení prameňov sú zverejnené po prvý raz, čím zvyšujú atraktivitu vydaného titulu.


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia,
hlavný partner projektu.

 
Video

  december 2018
  koncert
  In dulci jubilo – vianočná hudba 17. storočia
Vianočnú atmosféru navodil koncert In dulci jubilo – vianočná hudba 17. storočia, ktorý občianske združenie Ars Musica usporiadalo 22. decembra 2018 vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave-Modranke. V podaní súboru Il Cuore Barocco zazneli vianočné duchovné koncerty Bernarda Storaceho, Phillippa Friedricha Böddeckera, Carla Pallavicinu, Serafina Pattu, Giovanniho Paola Cimu a ďalších talianskych a nemeckých autorov sakrálnej hudby 17. storočia, ktorých tvorba bola vtedy známa aj na kostolných chóroch hudobných centier Slovenska. Na koncerte účinkovali Anna Kňažíková (soprán), Andrew Hallock (kontratenor, cink), Tomáš Kardoš (violončelo, dulcian), Jakub Mitrík (teorba), Martin Gedeon (organ), Patrik Sabo (cink).
Podujatie organizačne a dramaturgicky pripravil Patrik Sabo.
Hlavným sponzorom podujatia bolo Mesto Trnava.
 
Bulletin Video

  máj 2016
  EMIW – Early Music Instruments Workshop
  Čo je to cornetto? zaži / spoznaj / vypočuj / vyskúšaj
To, že cornetto nie je len obľúbená zmrzlina, sa mali možnosť dozvedieť účastníci seminára venovaného dnes už zaniknutému hudobnému nástroju – cinku. Podujatie sa konalo 10. mája 2016 v átriu Filozofickej fakluty Univerzity Komenského na Gondovej ulici 2 v Bratislave. Výrobca nástrojov a hráč na cinku Andrew Hallock z Holandska spolu s muzikológom Patrikom Sabom predstavili návštevníkom cink z hľadiska jeho histórie, konštrukcie a zvukovej charakteristiky. Návštevníci si mali možnosť prezrieť, vypočuť a vyskúšať rôzne typy tohto nástroja, ktoré poskytol k dispozícii ich tvorca – Andrew Hallock. Zároveň priblížil svoje výrobné metódy pomocou nedokončených exemplárov, na ktorých bolo možné sledovať rôzne stupne výroby a skryté časti nástroja. Odhalil niektoré špecifické “tajomstvá” výroby kvalitného cinku a jeho dobrého ladenia. Taktiež prezentoval aj časť náradia, ktoré pri práci používa. Predstavené nástroje zahŕňali nielen kópie dobových exemplárov, ale aj verzie vyvinuté na základe tradičných výrobných techník a pozorovaní originálov deponovaných v múzeách.