Venujte 2%

Podporte nás poukázaním 2% z Vašich daní.

Vyhlásenie na poukázanie 2% pre zamestnancov (NOVE za rok 2020 - TU), ktorým daňové priznanie k dani z príjmov vykonáva zamestnávateľ.
K tomuto tlačivu budete potrebovať aj potvrdenie o zaplatení dane (NOVE za rok 2020 - TU) od Vášho zamestnávateľa.
Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane je potrebné odoslať poštou alebo osobne doručiť do podateľne daňového úradu.

Údaje potrebné na poukázanie:

    Obchodné meno (názov): Ars Musica
    Právna forma: občianske združenie
    IČO/SID: 42361729
    Sídlo: Klenová 9, 831 01 Bratislava