Aktuality

    BaroCo – stará hudba stále mladá
Viete, že nie každé c' musí mať tú istú výšku a nie každá čistá kvinta musí byť rovnako čistá? Príde vám zaujímavé, že pri niektorých ladeniach vie mať každá tónina iný charakter a niektoré nemusí ľudské ucho zvládnuť počúvať? Máte chuť si zaimprovizovať alebo, podobne ako Johann Sebastian Bach, vyzdobiť známu melodickú linku? Znejú vám názvy ako “flauto traverso” či “viola da gamba” vznešene a exoticky?
Občianske združenie Ars Musica usporiadalo interaktívny workshop BaroCo – stará hudba stále mladá, na ktorom sa účastníci dozvedeli viac o tom, o čom je historicky poučená interpretácia starej hudby a v čom spočíva práca “starohudobníka”. Na zaujímavej ceste tajomstvami barokovej a ranoklasicistickej hudby ich so svojimi dobovými hudobnými nástrojmi sprevádzali absolventi a študenti tohto odboru na prestížnych európskych školách:
Dorota Matejová (priečna flauta)
Ľubica Paurová (čembalo)
Michal Raitmajer (viola da gamba)
Adam Štefunko (čembalo)
Viktor Tomek (husle).
Podujatie sa konalo tri dni za sebou na troch miestach:
  • Bratislava, 7. septembra 2021, Konzervatórium, Tolstého 11, začiatok o 13:00 hod.
  • Žilina, 8. septembra 2021, Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, začiatok o 10:00 hod.
  • Košice, 9. septembra 2021, Konzervatórium, Timonova 2, začiatok o 13:00 hod.


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia,
hlavný partner projektu.

 

 

    Hudobné dejiny Bratislavy

Viac informácií Na svete je nová publikácia z vydavateľstra Ars Musica
Hudobné dejiny Bratislavy
Od stredoveku po rok 1918
.
Ponúka syntetizujúci pohľad na bohatý a mnohotvárny hudobný život mesta od najstarších prameňmi doložených čias až po rok 1918. Kniha je prvým zväzkom plánovanej dvojzväzkovej monografie hudobných dejín Bratislavy od stredoveku po súčasnosť.
Rozsiahly text, viac ako 500 strán, je sprevádzaný bohatou obrazovou dokumentáciou, viaceré z takmer 200 vyobrazení prameňov sú zverejnené po prvý raz, čím zvyšujú atraktivitu vydaného titulu.
Publikácia vznikla na základe intenzívneho pramenného bádania a predstavuje tak súhrn najaktuálnejších poznatkov o hudobnej minulosti Bratislavy v sledovanom období. Je dielom autorského kolektívu ôsmich hudobných historikov z univerzitných a akademických pracovísk. Vyšla v rámci vydavateľských aktivít občianskeho združenia Ars Musica vďaka podpore viacerých partnerov projektu.

U nás si ju môžete zakúpiť v našom internetovom obchode www.obchod.arsmusica.sk TU.
V prípade záujmu o ďalšie informácie o publikácii píšte na adresu: info@arsmusica.sk.


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia,
hlavný partner projektu.


Na projekt finančne prispeli: