!!! Novinka !!!

Viac informácií S radosťou oznamujeme, že na svete je nová publikácia
Hudobné dejiny Bratislavy
Od stredoveku po rok 1918
.
Ponúka syntetizujúci pohľad na bohatý a mnohotvárny hudobný život mesta od najstarších prameňmi doložených čias až po rok 1918. Kniha je prvým zväzkom plánovanej dvojzväzkovej monografie hudobných dejín Bratislavy od stredoveku po súčasnosť.
Rozsiahly text, viac ako 500 strán, je sprevádzaný bohatou obrazovou dokumentáciou, viaceré z takmer 200 vyobrazení prameňov sú zverejnené po prvý raz, čím zvyšujú atraktivitu vydaného titulu.
Publikácia vznikla na základe intenzívneho pramenného bádania a predstavuje tak súhrn najaktuálnejších poznatkov o hudobnej minulosti Bratislavy v sledovanom období. Je dielom autorského kolektívu ôsmich hudobných historikov z univerzitných a akademických pracovísk. Vyšla v rámci vydavateľských aktivít občianskeho združenia Ars Musica vďaka podpore viacerých partnerov projektu.

U nás si ju môžete zakúpiť v našom internetovom obchode www.obchod.arsmusica.sk TU.
V prípade záujmu o ďalšie informácie o publikácii píšte na adresu: info@arsmusica.sk.


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia,
hlavný partner projektu.


Na projekt finančne prispeli: